HALLITUS

Toimintavuoden 2020 hallitus:

 

VARSINAISET JÄSENET

Jere Riikonen, puheenjohtaja

Srba Lukic, varapuheenjohtaja

Christian Karlsson, rahastonhoitaja

Tiina Sundqvist, sihteeri

Tuulahannele Halsay

Mikko Myllys

Joni Villanen

 

VARAJÄSENET

Helena Halvari

Milka Harjunen

Sami Paananen

Jouko Soini

Taina Valkeavirta

Jonas Wahlström

 

Porvoon raittiusseuran puheenjohtajat
Kuvassa Porvoon Raittiusseuran hallituksen puheenjohtajia vuosilta 1974 - 2014

AJANKOHTAISTA PUHEENJOHTAJALTA

Kannanotto alkoholipolitiikkaan

Raittiusseura pitää yhteiskunnallisesti huolestuttavana, jos alkoholin saatavuutta lisätään Alkon aukioloaikoja vapauttamalla. Suurimmalle osalle suomalaisista alkoholin käyttäminen ei ole ongelma, mutta ongelmakäyttäjiä on Suomessa enemmän kuin muissa EU-maissa. Alkoholin lisääntyvään kulutukseen vaikuttaa pääasiassa saatavuus ja hinta. Alkoholipolitiikka ei saa olla valtiolle vain verotulokysymys, vaan siinä on otettava huomioon myös alkoholin käytöstä aiheutuneet haitat. Alkoholi tuottaa verotuloja 1,5 miljardia euroa, mutta sen välittömät ja välilliset haitat yhteiskunnalle ovat arviolta 4-6 miljardin euron vuositasolla.

Raittiusseura haluaa ehkäistä erityisesti nuorten päihteiden käyttöä. Tavoitteena onkin, että päihtymisen positiiviseen mielikuvaan saadaan muutos. Mallia voisi ottaa tupakan vastaisista asenteista ja kampanjoista, joilla ollaan onnistuttu vähentämään ihmisten tupakointia.

Jere Riikonen

Julkilausuma Porvoon Raittiusseurasta

Porvoon Raittiusseura valitsi vuosikokouksessaan (29.2) puheenjohtajaksi Jere Riikosen. Seuran hallituksen jäseniksi valittiin Helena Halvari, Christian Karlsson, Anneli Seppänen, Kimmo Siltanen, Jonas Wahlström ja Joni Villanen.

Raittiusseuran tehtävänä on toimia ja vaikuttaa päihteettömän elämäntavan puolesta. Seuran 132. toimintavuoden painopiste on erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä, valistuksessa sekä yleisesti raittiin elämäntavan edistämisessä.

Porvoon Raittiusseura kuuluu kattojärjestö Raittiuden Ystävät ry:hyn.

Lisätiedot:

Jere Riikonen

040 5501904

www.raittiusseura.fi