PORVOON RAITTIUSSEURAN TARKOITUS JA TAVOITE

TARKOITUKSENA ON

– tukea raitista, tervettä, luonnollista ja päihteistä vapaata elämää Porvoossa

– vaikuttaa niin, että asenteet ja elämänarvot olisivat raittiusmyönteisiä

TAVOITTEENA ON

– tukea perheiden raitista elämäntapaa

– tukea vanhemmuutta ja isovanhemmuutta

– tukea kouluja raittiuskasvatustehtävässä

– antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia myönteiseen kerhotoimintaan

– rohkaista jäseniä pitämään esillä raitista elämäntapaa omassa ympäristössään

KUMMILUOKAT

Kummiluokkamme lukuvuonna 2016-17 on Albert Edelfeltin koulun 5b-luokka.

Kummius sisältää luonnollisen ja terveen elämäntavan esilläpitoa, sekä taloudellista tukea luokan yhteisiin positiivisiin kokemuksiin, esim. perheillat, luontoretket, teatterikäynnit yms.